У дома > Новини > Новини от индустрията

Енергоспестяването на машината за леене под налягане

2022-01-12

Спестяването на енергия намашина за леене под наляганеможе да се раздели на две части: едната е захранващата, а другата е нагревателната част.

Спестяване на енергия в силовата част(машина за леене под налягане): повечето от тях използват честотни преобразуватели. Начинът за спестяване на енергия е да се спести оставащата консумация на енергия от двигателя. Например, действителната мощност на двигателя е 50Hz, но всъщност ви трябват само 30Hz за производство. Тази излишна консумация на енергия ще бъде пропиляна. Честотният преобразувател е да промени изходната мощност на двигателя, за да постигне ефекта на пестене на енергия.

Енергоспестяване на отоплителната част(машина за леене под налягане): по-голямата част от спестяването на енергия на нагревателната част приема електромагнитен нагревател, а степента на спестяване на енергия е около 30% - 70% от старата съпротивителна намотка.