У дома > Новини > Новини от индустрията

Как да решим проблема с машината за леене под налягане

2022-01-28

Причината за повреда на машината често е причинена от неправилна работа и настройка. Лесно отстраняване на неизправности може да се направи чрез анализ.

Стъпки за регулиране на силата на заключване на матрицата и защита от ниско напрежение на(машина за леене под налягане)
1. (машина за леене под налягане)Настройка за високо налягане за заключване на матрицата: 135bar, 10%; Настройката на скоростта за ниско налягане е 20%, а стойността за настройка на позицията за ниско налягане е 100 мм; Времето за ниско налягане е настроено на 5 секунди.

2. (машина за леене под налягане)Използвайте придвижването и отдръпването на настройката на матрицата, за да установите силата на заключване на матрицата; Трябва да преобладава максималната нарастваща стойност на манометъра на системата, когато матрицата е затворена при високо налягане. Вижте таблицата за сравнение на налягането на маслото на силата на заключване на матрицата.