У дома > Новини > Новини от индустрията

Решението на неизправността на машината за леене под налягане

2022-01-28

3. (машина за леене под налягане)Задайте позицията за ниско налягане на нула след отваряне на матрицата.

4. (машина за леене под налягане)Натиснете, за да затворите формата, докато формата се докосне и я освободете незабавно. По това време, ако се приеме, че позицията на подвижната матрица е "X", позицията за ниско налягане е настроена на "x + 1" mm.

5. След това задайте ширината на защита при ниско напрежение: ширината на защита при ниско напрежение е разстоянието от ниска скорост до ниско напрежение.

6. Настройте времето за защита от ниско напрежение на 1,2 секунди